Hypotéka – pojmy a dojmy k hypotečním úvěrům

V dnešní době je velmi složité pořídit si vlastní bydlení. Mnoho lidí sní o tom, že opustí pronajaté byty a pořídí si bydlení vlastní. V určitých případech lidé uvažují i o tom, že si postaví rodinný domek. Bydlení ať už ve vlastním bytě, či rodinném domě má řadu výhod. Bezesporu první výhodu je fakt, že se sníží náklady za bydlení.

Bohužel velmi často nemají lidé dostatek financí na pořízení vlastního bydlení. Málokomu budou dnes stačit našetřené úspory na pořízení vlastního bydlení. Přemýšlíte – li nad pořízením vlastního bydlení, určitě se trápíte tím, kde sehnat potřebné finance. Finance na pořízení vlastního bydlení se dají získat prostřednictvím hypotéky.

Hypotéka je často jediným způsobem, jak získat finance na pořízení vlastního bydlení. Před tím, než si ji vezmete ale dobře zvažte riziko uzavření smlouvy. Základním krokem, ještě před uzavřením je zjištění informací o hypotéce. Velice důležité je vědět co je to hypotéka, jak dlouhou dobu ji budete splácet, jaké jsou požadavky banky na uchazeče o hypotéku, co můžete hypotékou financovat a jaká je úroková sazba hypotéky. Důležité je i zjištění a porovnání nabídek hypoték od různých bank.

Hypotéka představuje dlouhodobý úvěr, jehož splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Prostředky pro poskytování hypoték získávají banky díky emisi hypotečních zástavních listů. Zpravidla poskytují hypotéku ve výši do 60 – 80 % tržní hodnoty zastavené nemovitosti. Ve výjimečných případech může, banka poskytnou hypotéku až do výše 100% hodnoty nemovitosti, ale zde bývá požadováno další jištění (ručitel, sjednání životního pojištění).

Doba splácení hypotéky

Doba splácení hypotéky je různá. Hypotéka se nejčastěji splácí v rozmezí 5 – 30 ti let. Většinou se hypotéka splácí v měsíčních splátkách. Splátky hypotéky jsou anuitní. Anuitní splátka hypotéky znamená, že se domluvená měsíční výše splátky hypotéky v čase nemění.

Požadavky bank na uchazeče o hypotéku

Banky mají samozřejmě své vlastní požadavky na uchazeče o hypotéku. O hypotéku může zažádat jeden nebo i více žadatelů. Žadatelem může být právnická osoba, fyzická osoba ale i města a obce. Podmínkou pro podání žádosti je plnoletost žadatele a občanství České republiky. V případě cizinců je vyžadován průkaz o povolení pobytu člena Evropské Unie. Poté banka posoudí platební morálku žadatele či žadatelů a jejich bonitu (schopnost řádně splácet). Důvodem proč může, být hypotéka zamítnuta často bývá nedostatečná bonita žadatelů či nevhodná zástavba.

Co můžete hypotékou financovat

Hypotékou můžete financovat koupi bytu, koupi stavebního pozemku, výstavbu, přestavbu a rekonstrukci bydlení. Ovšem hypotéku můžete využít i na vypořádání spoluvlastnického podílu na nemovitosti, vypořádání dědických nároků k nemovitosti.

Úroková sazba hypotéky

Tvoří nejdůležitější kritérium pro výběr hypotéky. Výše úrokové sazby závisí na typu hypotéky, době splácení hypotéky a na době fixace hypotéky. Fixace znamená dobu, po kterou nesmí banka klientovi změnit výši úrokové sazby.