Výstavba rodinných domů – Postup krok za krokem

Cesty za výstavbou rodinných domu je dlouhá. Zapomeňme na to, že si v březnu řekneme, že vystavíme rodinné domy a na podzim, už rodiny bydlí ve svém. Tak to bohužel nefunguje. Cesta za výstavbou rodinných domů je zdlouhavá a náročná. Na počátku cesty za výstavbou rodinných domů se musí zdolat velká hora papírování a byrokracie.

I po zdolání papírů a byrokracie je ještě dlouhá cesta k dokončené výstavbě rodinných domů. Výstavba rodinných domů zahrnuje mnoho kroků, které se musí udělat. Musí být pořízená parcela, udělám projekt a projektová dokumentace. Poté následuje vyřízení stavebního povolení. Zapomenuto nesmí být také na vyřešení otázky financování výstavby rodinných domů.

Výstava rodinných domů – kroky

Financování výstavby rodinných domů

Výstavba rodinných domů bývá pro většinu lidí největší životní investicí. Řešení otázky financování výstavby rodinných domů je tak první věcí, která se musí vyřešit. Výstavbu rodinných domů můžeme financovat z vlastních zdrojů, hypotečním úvěrem, stavebním spořením nebo státním fondem bytového rozvoje.

Projektová dokumentace

Každá výstavba rodinných domů musí mít svou projektovou dokumentaci. Projektová dokumentace pro stavební povolení musí být v souladu s vyjádřením stavebního úřadu a jiných správních orgánů. Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu rodinných domů může provést jenom autorizovaná osoba. Ceny projektové dokumentace se liší podle velikosti vystavovaných rodinných domů a výše předpokládané ceny za rodinné domy. Řadově se ceny za zpracování projektové dokumentace pohybují v řádu desítek tisíc.

Stavební povolení

Na stavbu, která převyšuje ohlášení stavby, je nutné absolvovat řízení o stavebním povolení. Výstavbu rodinných domů na základě stavebního povolení musí provést stavební firma. Stavební povolení se vydává ve lhůtě 30 – 60 dní.

Výstavba základových desek

Základová deska je nejdůležitější součástí výstavby rodinných domů. Základová deska je základem pro hrubé stavby. Na její stavbu je lepší pozvat si odbornou firmu.

Hrubá stavba

Je postavení základové desky a provedení konstrukcí stěn a komínů.

Vnitřní instalace

Při vnitřní instalaci musí být provedeny rozvody vody, elektřiny, kanalizací, plynu a topení.

Střecha

Stavba střechy je velmi důležitá. Střecha chrání celou stavbu a dotváří i celkový vzhled domů.

Toto jsou základní kroky, které se musí provést při každé výstavbě rodinných domů. Jelikož v současné době neustále stoupá poptávka po výstavbě rodinných domů, trh začal být přehlcen firmami. Při výběru firmy pro výstavbu rodinných domů si nejdříve zjistěte reference o firmě. Stát se totiž může i to, že firma má klamavou reklamu.