JUDr. Pavel Smutný – konference odvahou k úspěchu

 

Lidé se bojí překročit svůj vlastní stín, trpí nedostatkem sebevědomí, nemají dostatečnou motivaci něco změnit, přestěhovat se za lepší prací nebo začít s podnikáním. Na toto téma pořádá velice zajímavou konferenci Pavel Smutný pod názvem „Odvahou k úspěchu aneb Konec českého komplexu?“ Vyzývá zde české občany k větší podpoře, sebedůvěře a odhodlání vystoupit z řad lidí, kteří se neustále srovnávají se svým okolím, aby ve svém životě něco dokázali, zbavili se komplexů a získali ztracenou sebedůvěru. Cílem konference je celospolečenská debata o nejdůležitějších tématech současnosti.

Na konferenci vystoupí JUDr. Pavel Smutný a celá řada dalších osobností

Na akci hovoří nejen moderátor a prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory a společník AKCCS JUDr. Pavel Smutný, ale také Libuše Šmuclerová, generální ředitelka vydavatelského domu Czech News Center, publicista Jefim Fištejn, historička a prorektorka Univerzity Karlovy v Praze Lenka Rovná a mnoho dalších. Pavla Smutného můžete rovněž znát jako advokáta, podnikatele, mecenáše a filantropa. Ve svém životě se zabývá zejména investičními vztahy a obchodním právem. V roce 2011 inicioval založení Ceny Arnošta Lustiga, která je každý rok udělována Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou jednomu z žijících českých občanů, který se zasloužil o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot tak jako právě Arnošt Lustig. V Bohemian Heritage Fund se rovněž přičinil při podpoře národního dědictví a českého umění.

Co zajímavého se na konferenci dozvíte?

Na této velice zajímavé konferenci se pojednává o významných současných tématech a poukazuje se na hodnoty, jako jsou odvaha, statečnost, lidskost a spravedlnost. Libuše Šmuclerová má zajímavý pohled na typické „čecháčkovství“, kdy se nám nedostává díky pohodlnému způsobu života příliš mnoho příležitostí ke změnám. Klíčem problému je samotná realizace nápadu, lidé se příliš obávají neúspěchu a nevěří si. Proto je třeba české občany podpořit, motivovat a ocenit je. Společně s Jefimem Fištejnem a Lenkou Rovnou si připomenete významné osudy českých hrdinů a osobností, např. Jana Husa, Jeronýma Pražského, Jana Palacha, T. G. Masaryka či Josefa Pekaře.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *