Střechy na klíč

Nedílnou součástí každé stavby bývají střechy. Chrání stavby před povětrnostními vlivy a únikem tepla. Aby mohly střechy tuto svou funkci plnit, musí být správně navrženy a postaveny. Pokud kompletní realizaci svěříte jediné firmě a necháte si postavit střechu na klíč, ušetříte si mnoho starostí a času.

Dnes se velmi často prostory pod střechou využívají k bydlení. Právě proto je velmi důležité, aby byl kladen důraz na kvalitu materiálů a provedení práce. Střechy na klíč musí být položeny tak, aby nedocházelo k zatékání vody do střešního pláště a energetickým ztrátám. Stavba vyžaduje znalost moderních postupů. Rovněž si žádá kvalitní provedení klempířských, pokrývačských a tesařských prací.

V případě stavby střechy na klíč odpadávají starosti s objednáváním kvalifikovaných řemeslníků pro jednotlivé činnosti. Ušetřené jsou i starosti s objednáváním návaznosti prací a dodávkou materiálu. Firma provádějící stavbu zajistí spolehlivé a proškolené řemeslníky.

Ptáte se sami sebe, jak probíhá stavba střechy na klíč? Celkem jednoduše. Na základě vašich požadavků je vytvořen projekt. Poté následuje sepsání Smlouvy o dílo. Součástí realizace je stavba krovu, vyzdění komínů a další stavební práce spojené se stavbou.

Do střechy na klíč bude vložená tepelná izolace a bude i zajištěná vodotěsnost střechy. Poté bude následovat provedení všech potřebných klempířských prací. Ty zahrnují provedení montáže okapů, svodů, oplechování komínů. Samozřejmostí je pokrytí střešní krytinou. Poté dojde k montáži různých doplňků.

Střecha na klíč je nejjednodušším způsobem, jak získat kvalitní střechu na celý život. Práce jsou odváděny odborným personálem. Materiál, který bude použit, si vybírá klient. Materiál bude splňovat všechny potřebné kritéria. Zejména bude splňovat požadovaný vzhled, vlastnosti střešního systému, zachování technologického postupu a začlenění do prostředí.

Nejčastěji se pro realizaci střechy na klíč užívá tento materiál:

  • Pálená střešní krytina
  • Betonová krytina
  • Lehká krytina
  • Přírodní krytina

Po kompletaci dojde k jejímu předání klientovi. Střecha na klíč je vždy předávána s předávacím protokolem díla. Velkou výhodou je i případné řešení její reklamace. Reklamaci řešíte pouze s jednou firmou, nemusíte tak obvolávat jednotlivé řemeslníky.